Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy już po chwili wiedziałem, że dobrze trafiłem.
Każda nasza myśl została później uwidoczniona na naszej stronie.