Polityka prywatności

* * Obowiązek informacyjny w związku z RODO
Od 25 maja 2018 obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PHU FIT DARIUSZ KNOTOWSKI, Ul. Toruńska 95/216, 87-800 Włocławek, NIP: PL8881103950.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@fit-design.pl
adres pocztowy: PHU FIT DARIUSZ KNOTOWSKI, Ul. Toruńska 95/216, 87-800 Włocławek.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania przez Ciebie zapytania ofertowego, prośby o kontakt lub wymiany wizytówek w trakcie wydarzeń lub spotkań, w których uczestniczymy albo pozyskaliśmy za pomocą formularza kontaktowego w kampanii reklamowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na zapytania ofertowe, jak i w związku z wykonaniem usług w zakresie:
wykonania strony lub sklepu internetowego, zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi Twoich zapytań, próśb i reklamacji, które do nas kierujesz np. przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:
poprawne działania świadczonych usługprzechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Firma PHU FIT przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Firma PHU FIT wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail lub numeru telefonu, aby skontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać gdy:
* zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
* Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę PHU FIT,
* cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
* zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
* Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
* dane powinny być usunięte.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Firma PHU FIT może udostępniać Twoje dane osobowe wybranym do realizacji Twojego zapytania podmiotom specjalistycznym, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiotom, które wykonują usługi związane z wykonaniem zleconym Firmie PHU FIT projektów, dostawcom hostingu lub dostawcom usługi dostępu do publicznej sieci Internet, podmiotowi, który świadczy usługi księgowe.

Firma PHU FIT może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz kancelariom prawnym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i windykacji należności.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Podmiot przetwarzający nie będzie udostępniał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Firma PHU FIT przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem umowy, do momentu rezygnacji z usługi lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności przez okres, w którym Firma PHU FIT zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W przypadku danych osobowych przekazanych w celu przedstawienia oferty, są one przechowywane przez PHU FIT w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.